• تعداد بازدید : 12
لیست دوره های آموزشی راه گفتمان ایرانیان

پیرو هماهنگی های بعمل آمده با مجتمع آموزشی راه گفتمان ایرانیان، لیست دوره های آموزشی این مجتمع به شرح ذیل می باشد.

 

 

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0