• تعداد بازدید : 174
ثبت نام در آزمون صدور و تغییر رسته پروانه اشتغال اشخاص حقیقی در رسته های پی جویی و اكتشاف و استخراج معدن در سال ۱۴۰۲

ثبت نام در آزمون صدور و تغییر رسته پروانه اشتغال اشخاص حقیقی در رسته های پی جویی و اکتشاف و استخراج معدن در سال ۱۴۰۲

  • ثبت نام، پرداخت وجه و همچنین دریافت کارت ورود به جلسه از طریق سامانه سنم و کارتابل شخصی اعضا انجام می‌شود.

 برنامه زمان بندی؛

  • تاریخ ثبت نام در آزمون  از دوازدهم مهرماه لغایت هجدهم مهر ماه سال جاری

  •  دریافت کارت ورود به جلسه از تاریخ بیست و دوم مهرماه لغایت بیست و چهارم سال جاری 

  • زمان برگزاری آزمون جمعه مورخ بیست و هشتم مهرماه سال ۱۴۰۲  ساعت ۹ صبح در مراکز منتخب

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0